máy rang cà phê

sản xuất máy rang cà phê

Giá cà phê trực tuyến hôm nay ngày 1/11/2018

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)Thông tin

Đóng cửa
 
Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Giao dịch Biểu đồ
11/18 1657 -1 -0.06 4 1657 1651 1657 1658 2144 Giao dịch  
01/19 1675 -1 -0.06 5133 1680 1661 1673 1676 46458 Giao dịch  
03/19 1689 -3 -0.18 1377 1695 1677 1690 1692 26672 Giao dịch  
05/19 1703 -3 -0.18 319 1707 1692 1703 1706 11031 Giao dịch  

Làm sao để biết giá cà phê thế giới cập nhật nhanh nhất? Nhấn vào đây để tìm hiểu

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)Thông tin

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Giao dịch Biểu đồ
12/18 112.70 +0.30 +0.27 26393 113.50 111.35 112.35 112.40 106885 Giao dịch  
03/19 116.45 +0.20 +0.17 19189 117.25 115.20 116.35 116.25 84144 Giao dịch  
05/19 119 +0.25 +0.21 8302 119.75 117.75 118.80 118.75 40966 Giao dịch  
07/19 121.40 +0.20 +0.17 3835 122.15 120.20 121.30 121.20 22231 Giao dịch  

Nhấn vào đây để tính giá cà phê Arabica New York sang USD/tấn và VNĐ/tấn

Giá cà phê Arabica Braxin (Sàn BMF - SãoPaulo, Braxin)Thông tin

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước
03/2019 136.40 0 0 4 136.70 136.40 136.70 136.40
05/2019 139 -2.45 -1.73 0 139 139 0 141.45
07/2019 140.40 +0.3 +0.21 0 140.40 140.40 0 140.10
09/2019 143.50 +0.35 +0.24 1 144 143.50 144 143.15