máy rang cà phê

Máy rang cà phê bằng điện

Máy rang cà phê 120Kg